{:az}Seçkiləri müşahidənin əhəmiyyəti{:}{:en}The importance of observing elections{:}

admin

{:az}Seçkilərin müşahidəsi seçkilərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün dəyərli bir alətdir. Müşahidə seçki prosesinin qanunvericiliyə uyğun qaydada keçirilməsinin qiymətləndirilməsinə, seçki iştirakçılarının mülki və siyasi hüquqlarının həyata keçirilməsi və müdafiəsinə, seçki pozuntularının və ya zəif praktikanın aradan qaldırılmasına, seçki saxtakarlıqları və manipulayasılarının aşkarlanması və ictimailəşdirilməsinə kömək edir.
Seçkilərin müşahidəsi eyni zamanda seçki prosesinin təkmilləşdirilməsinə və vətəndaşların hakimiyyətə etimadının formalaşmasına da əhəmiyyətli töhfə verir. Müşahidəçilərin hazırladıqları seçki hesabatları və tövsiyyələri qanunvericiliyin və praktikanın dəyişməsinə və yaxşılaşmasına zəmin yaradır. Müşahidəçilər öz hesabatlarında seçkilərin qanunauyğun şəkildə keçirildiyini göstərdikdə, bu demokratik proseslərə etimadı artırmaqla bərabər, hakimiyyətin legitimliyini də artırmış olur.{:}{:en}

Observation of elections is a valuable tool for improving the quality of elections. Observation helps assess the conduct of the election process in accordance with legislation, the exercise and protection of civil and political rights of election stakeholders, elimination of electoral violations or weak practices, and detection and publicizing of election frauds and manipulations.

Observation of elections also contributes significantly to the improvement of the electoral process and the formation of citizens’ confidence in the government. Election reports and recommendations prepared by the observers create a basis for change and improvement of legislation and practice. While observers show that the elections are held legally in their reports, this increases the credibility of the democratic process and legitimacy of the government.

{:}