Seçicilər siyahısında adınızın olması nə üçün vacibdir?

admin

Bu hər şeydən öncə seçicinin seçki hüququnun reallaşdıra bilməsi üçün zəruridir. Seçicilər siyahısında adı olmayan seçici səsvermədə iştirak edə bilmir. Bunun  üçün də seçici adının seçicilər siyahısında olduğunu yoxlamaqda maraqlı olmalıdır. Baxmayaraq ki, qanunvericilik hətta seçki günü seçicinin adının seçicilər siyahısına daxil edilməsi mümkünlüyünü təmin edir, bununla bərabər hər hansı səbəbdən seçicilər siyahısına daxil edilməmək ehtimalını aradan qaldırmaq üçün öncədən tədbirlər görmək daha təminatlı variantdır.

Seçicinin adının seçicilər siyahısında olması nə qədər vacibdirsə, müxtəlif səbəblərdən seçici olmayan vətəndaşların (ölmüş, hüquq qabiliyyətli olmayan və yaxud da müvafiq ərazidən köçüb getmiş vəs.) adlarının da seçicilər siyahısına daxil edilməsi o qədər zərərlidir. Bu cür vəziyyət seçkilərin nəticələrinin saxtalaşadırılmasına zəmin yaradır. Ona görə də seçicilər adlarının seçicilər siyahısına daxil edilməsində maraqlı olduqları kimi, seçici olmayan vətəndaşların seçicilər siyahısına daxil edilməsinin qarşısını almaqda da maraqlı olmalıdırlar.