Seçicilər siyahısında adınızı necə yoxlamalı

admin

Bunu 2 üsulla etmək mümkündür:

– Seçici Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmi internet səhifəsi olan www.msk.gov.az  saytına daxil olmaqla Seçicilərin axtarış sistemində seçki dairəsinin adını seçmək, soyadını, adını, atasının adını və təhlükəsizlik  kodunu müəyyən olunmuş yerlərə yazmaqla adının seçicilər siyahısına daxil edilib- edilmədiyini müəyyən edə bilər;

– Seçici seçicilər siyahısı ilə bilavasitə tanış olmaqla adını seçicilər siyahısında yoxlaya bilər. Belə ki, seçicilər siyahısı seçicilərin tanış olması və əlavə dəqiqləşdirmələr aparılması üçün səsvermə gününə 35 gün qalmış müddətək hər bir seçki məntəqəsi ərazisində müvafiq yerlərdə yerləşdirilir və bütün seçicilərin bununla tanış olması imkanı mövcud olur