how to make money on the internet for a beginner without investments 10 best easy ways 10 easy ways how to make real money on the internet top online earnings 5 legitimate ways 12 proven ways where to invest to receive monthly income how to make money via phone without investment 15 quick ways 10 ways making money at home on the internet without cheating

Seçicilər siyahısında adınızı necə yoxlamalı

admin

Bunu 2 üsulla etmək mümkündür:

– Seçici Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmi internet səhifəsi olan www.msk.gov.az  saytına daxil olmaqla Seçicilərin axtarış sistemində seçki dairəsinin adını seçmək, soyadını, adını, atasının adını və təhlükəsizlik  kodunu müəyyən olunmuş yerlərə yazmaqla adının seçicilər siyahısına daxil edilib- edilmədiyini müəyyən edə bilər;

– Seçici seçicilər siyahısı ilə bilavasitə tanış olmaqla adını seçicilər siyahısında yoxlaya bilər. Belə ki, seçicilər siyahısı seçicilərin tanış olması və əlavə dəqiqləşdirmələr aparılması üçün səsvermə gününə 35 gün qalmış müddətək hər bir seçki məntəqəsi ərazisində müvafiq yerlərdə yerləşdirilir və bütün seçicilərin bununla tanış olması imkanı mövcud olur