{:az}Səsvermə otağından kənarda səsvermə{:}{:en}Voting outside the voting room{:}

admin

{:az}Seçkilər günü seçici səhhətinə görə və ya digər üzrlü səbəblərdən seçki məntəqəsinə gələ bilməyəcəyini yəqin edərsə, o, seçkilər gününə azı 24 saat qalmış səsvermə otağından kənarda səs vermək istəyini məntəqə seçki komissiyasına yazılı və ya şifahi şəkildə, bilavasitə özü və ya digər şəxs vasitəsi ilə bildirməlidir.

Seçici səsvermə otağından kənarda səs vermək istəyini yazılı surətdə bildirməyibsə, o, məntəqə seçki komissiyası üzvlərinin yanında ərizə yazmalıdır. Seçici seçki bülleteni aldığını ərizəsində qeyd edir və imzası ilə təsdiqləyir.  Bu zaman ərizədə şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya onu əvəz edən sənədin seriya və nömrəsi qeyd olunmalıdır.{:}{:en}

If voters is aware that he / she will not be able to arrive at the polling station on election day due to his / her health or other dismissal reasons, he / she should notify PECs either in writing or verbally, directly or through other person that he / she wants to vote outside the voting room at least 24 hours prior to election day.

If the voter has not expressed his / her desire to vote outside the voting room, he must write an application beside members of the precinct election commission. The voter notes his / her receipt of ballot paper in the application and confirms it with his / her signature. In this case, the application must contain the serial number of the identity card or substitute document.

{:}