work through the internet remotely without attachments top 10 ways earnings on the internet with daily payment top 5 ways 10 real ways how to make money on stocks 15 quick ways where to make money fast on the internet how to make money on the internet 1000 5 ways

Səsvermə hüququ

admin

Seçkilərdə səsvermə hüququna fəaliyyət qabiliyyətsizliyi məhkəmənin qərarı ilə təsdiq edilmiş şəxslər istisna olmaqla, seçkilər günü 18 yaşı tamam olmuş olmuş  hər bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşı malikdir.

Azərbaycan Respublikasında 5 ildən az olmayaraq daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslər bütün növ seçkilərdə, müvafiq bələdiyyənin ərazisində 5 ildən az olmayaraq yaşayan xarici ölkənin vətəndaşları isə bələdiyyələrə seçkilərdə səsvermədə iştirak edə bilərlər.