Müşahidəni kim apara bilər

admin

Seçkilərin müşahidəsini aşağıdakı şəxslər apara bilər:

Seçki komisiyalarının üzvləri

Namizədlər

Namizədlərin nümayəndələri və ya vəkil edilmiş şəxsləri

Siyasi partiyaların vəkil edilmiş şəxsləri

Müşahidəçilər

Media nümayəndələri

Müşahidəçi müşahidəni aşağıdakı şəxslərin təşəbbüsü əsasında apara bilər:

Özünün

Qeydə alınmış namizədin

Siyasi partiyanın

Siyasi partiyalar blokunun

Referendum üzrə təşviqat qrupunun

Seçkilər sahəsində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatının