earn in an hour 7 easy ways how to make money on a car 12 best easy ways advice on where to invest 20 fast ways how to make money on the internet via phone top 15 ideas how to make money on the exchange rate 12 best easy ways earnings on the internet with daily payment top 5 ways

Müşahidəni kim apara bilər

admin

Seçkilərin müşahidəsini aşağıdakı şəxslər apara bilər:

Seçki komisiyalarının üzvləri

Namizədlər

Namizədlərin nümayəndələri və ya vəkil edilmiş şəxsləri

Siyasi partiyaların vəkil edilmiş şəxsləri

Müşahidəçilər

Media nümayəndələri

Müşahidəçi müşahidəni aşağıdakı şəxslərin təşəbbüsü əsasında apara bilər:

Özünün

Qeydə alınmış namizədin

Siyasi partiyanın

Siyasi partiyalar blokunun

Referendum üzrə təşviqat qrupunun

Seçkilər sahəsində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatının