{:az}Müşahidəçinin öhdəlikləri{:}{:en}Observer’s commitment{:}

admin

{:az}Müşahidəçiyə aşağıdakı hərəkətləri etmək qadağan edilır:

Seçicilərə seçki bülletenləri vermək

Seçiciyə necə səs verəcəyi və ya necə səs verdiyi haqqında sual vermək

Seçicinin xahişi ilə onun əvəzinə seçki bülleteni alınması haqqında imza etmək

Seçicinin xahişi ilə seçki bülletenini doldurmaq

Seçki komissiyalarının həlledici səs hüquqlu üzvləri ilə birlikdə seçki bülletenlərinin hesablanmasında birbaşa iştirak etmək

Seçki komissiyalarının işinə maneə törədən hərəkətlər etmək

Seçicilər arasında təşviqat aparmaq

Bu və ya digər namizədin, siyasi partiyanın, referenduma çıxarılan sualın dəstəklənməsinə yönəldilən və ya dəstəklənməsi kimi qiymətləndirilə bilən hərəkətlər və ya çağırışlar etmək

Müvafiq seçki komissiyasının qərarlarının qəbul olunmasına müdaxilə etmək

Seçicilərin suallarına cavab vermək (öz statusu ilə bağlı suallar istisna olmaqla)

Bu tələblərə riayət etməyən müşahidəçinin qeydiyyatı onu qeydə almış seçki komissiyasının müraciəti əsasında müvafiq məhkəmə tərəfindən ləğv edilə bilər.{:}{:en}The observer shall be prohibited:

to issue ballot papers and envelopes for ballot papers to voters

to ask voter on how he/she will or did vote

to sign a receipt of a ballot paper on behalf of a voter who requests it;

to sign a receipt of a ballot paper on behalf of a voter who requests it;

to participate directly in the counting of ballot papers together with the commission
members with decisive voting right;

to obstruct the work of an election commission;

to conduct election campaign among the voters;

make actions or calls directed to supporting any candidate or political party or issue put on for referendum, or make actions or calls that can be understood as support of candidate or political party;

to intervene in making decisions by the relevant election commissions;

to respond to questions of voters (except for questions concerning his/her status)

Registration of the observer who does not comply with these requirements can be cancelled by a relevant court upon application of the election commission that has registered him/her.{:}