how can you make money at home 7 proven ways 12 quick ways making money without investment 12 simple ways how much to earn top 7 ways where to invest to receive monthly 12 proven ways best internet work top 10 ideas where you can make money on the internet

Müşahidəçinin öhdəlikləri

admin

Check Out Your URL headline sample dating profile Müşahidəçiyə aşağıdakı hərəkətləri etmək qadağan edilır:

site Seçicilərə seçki bülletenləri vermək

http://sman8jkt.sch.id/buga/627 Seçiciyə necə səs verəcəyi və ya necə səs verdiyi haqqında sual vermək

http://sparkbomb.com/magikan/16122 Seçicinin xahişi ilə onun əvəzinə seçki bülleteni alınması haqqında imza etmək

regarde ça Seçicinin xahişi ilə seçki bülletenini doldurmaq

https://fermedekerhue.fr/42006-dtf35773-développeur-site-internet.html Seçki komissiyalarının həlledici səs hüquqlu üzvləri ilə birlikdə seçki bülletenlərinin hesablanmasında birbaşa iştirak etmək

Seçki komissiyalarının işinə maneə törədən hərəkətlər etmək

Seçicilər arasında təşviqat aparmaq

Bu və ya digər namizədin, siyasi partiyanın, referenduma çıxarılan sualın dəstəklənməsinə yönəldilən və ya dəstəklənməsi kimi qiymətləndirilə bilən hərəkətlər və ya çağırışlar etmək

Müvafiq seçki komissiyasının qərarlarının qəbul olunmasına müdaxilə etmək

Seçicilərin suallarına cavab vermək (öz statusu ilə bağlı suallar istisna olmaqla)

http://enelnombredelgato.com/?fiserit=chat-universo-gay-aragon&641=b4 Bu tələblərə riayət etməyən müşahidəçinin qeydiyyatı onu qeydə almış seçki komissiyasının müraciəti əsasında müvafiq məhkəmə tərəfindən ləğv edilə bilər.